Thủ tục hiện hành về việc cấp lại đăng ký xe bị hỏng, cũ

Công ty thám tử và dịch vụ thám tử Hà Nội HCM giới thiệu thủ tục hiện hành về việc cấp lại đăng ký xe bị hỏng, cũ.

Thành viên Nguyễn Xuân M đặt câu hỏi với công ty thám tử Sài Gòn và dịch vụ thám tử Hải Dương như sau: Tôi bị mất giấy đăng ký xe, hiện giờ tôi muốn xin cấp lại giấy tờ xe, vậy tôi cần phải thực hiện các thủ tục nào theo đúng trình tự pháp luật? Công ty thám tử tư Sài Gòn và dịch vụ thám tử ở Hải Dương xin trả lời bạn với các nội dung cụ thể dưới đây – thủ tục mới nhất.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 thông tư 15/2014/TT-BCA Quy định về đăng ký xe có quy định về các trường hợp đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe như sau:

Trường hợp phải đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe gồm: xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe có thời hạn, giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát hoặc xe thuộc tài sản chung của hai vợ chồng đã đăng ký đứng tên một người, nay có nhu cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe hoặc chủ xe tự nguyện đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định của Thông tư này.

Trường hợp giấy đăng ký ôtô bị bong và mốc thì thuộc trường hợp phải đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, Khi thực hiện thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe thì chủ xe phải thực hiện như sau: Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này).

Các giấy tờ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này gồm:
Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe) hoặc biển số xe (trường hợp đổi biển số xe).

Thủ tục về việc cấp lại đăng ký xe bị hỏng, cũ – Trường hợp đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài phải có thêm:
Giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước (đối với cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện tổ chức quốc tế) hoặc Sở Ngoại vụ (đối với cơ quan lãnh sự).
Công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế.
Đối với nhân viên nước ngoài phải xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng).

Trường hợp chủ xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân hoặc học sinh, sinh viên đã đăng ký xe theo địa chỉ cơ quan, trường học, nay xuất ngũ, chuyển công tác, ra trường thì được giải quyết đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú mới.
Khi làm thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, không phải mang xe đến kiểm tra (trừ xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn), nhưng chủ xe phải nộp bản cà số máy, số khung của xe theo quy định.

Khi đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thì giữ nguyên biển số. Trường hợp xe đang sử dụng biển 3 số hoặc 4 số hoặc khác hệ biển thì đổi sang biển 5 số theo quy định.
Lệ phí đổi giấy đăng ký xe nếu không phải kèm theo biển số xe thì phí là 30.000 đồng còn nếu cấp lại đăng ký xe kèm theo biển số xe quy định là 150.000 đồng đối với ôtô theo quy định tại Thông tư 127/2013/TT-BTC và Thông tư 53/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2013/TT-BTC quy định chế đọ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Sưu tầm bài viết thủ tục về việc cấp lại đăng ký xe bị hỏng, cũ: công ty thám tử tư Sài Gòn và dịch vụ thám tử  giá rẻ./.