Theo quy định, tăng mức giảm trừ gia cảnh bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2020, như vậy, trong kỳ lương tháng 5-6 kế toán có được tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức mới hay không? Bạn đọc Nguyễn Thu H đặt câu hỏi với công ty dịch vụ thám tử Hà Nội Sài Gòn.

Công ty dịch vụ thám tử tư tư vấn trường hợp này như sau:

Căn cứ vào nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ban hành ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, được quy định cụ thể như sau:

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (cao hơn mức cũ 2 triệu đồng).
  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (cao hơn mức cũ 800.000 đồng).

Căn cứ theo nghị quyết số 954 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 nhưng được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Do đó, trong kỳ lương tháng 5-6/2020 kế toán của công ty được quyền tạm nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo mức giảm trừ gia cảnh mới như quy định nêu trên.

Theo khoản 2 điều 2 của Nghị quyết số 954, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Tư vấn bởi công ty dịch vụ thám tử Biên Hòa và công ty thám tử tư: https://tham-tu.com