Chị Nguyễn Thanh P đặt câu hỏi với văn phòng thám tử tư tại Việt Nam, câu hỏi như sau: Tôi đang mang thai và chồng là người nước ngoài sống ở Việt Nam. Chồng và tôi dự định sinh con ở đây.

Tôi có quyền chọn quốc tịch Việt Nam cho con không? Có thể đăng ký hai quốc tịch cho bé? Khi đăng ký khai sinh, tôi muốn đặt tên con cả tiếng Anh và tiếng Việt có được không?

Văn phòng thám tử tư tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Theo khoản 2 Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008: “Trẻ em sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam”.

Trong trường hợp của chị, nếu chị và chồng chị thỏa thuận bằng văn bản lựa chọn quốc tịch cho em bé là quốc tịch Việt Nam tại thời điểm đăng ký khai sinh cho em bé thì em bé sẽ có quốc tịch Việt Nam.

Điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Nếu khi đăng ký khai sinh thì gia đình chỉ được phép đăng ký một quốc tịch Việt Nam. Muốn đăng ký thêm quốc tịch nước khác cho con thì phải tùy thuộc vào quy định pháp luật của nước mà muốn đăng ký.

Theo Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015, họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ. Nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ.

Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự bằng chữ.

Họ của bé có thể theo họ cha và không bắt buộc phải bằng tiếng Việt và không xâm phạm quyền lợi của ai cũng không trái nguyên tắc bản của pháp luật dân sự.

Đăng ký khai sinh cho con thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của bạn tại Việt Nam. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký khai sinh nhưng không được chấp nhận thì bạn có thể khiếu nại lên chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn đăng ký khai sinh cho con.

Website dịch vụ thám tử tư: https://tham-tu.com