Luật sư tư vấn trường hợp: Phân biệt dừng và đỗ ô tô, các điểm khác nhau là thế nào? Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 và điểm e khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ tại Việt Nam năm 2008, sự khác biệt giữa dừng xe với đỗ xe được phân biệt cụ thể như sau – bản tin dịch vụ thám tử tư Việt Nam:

  • Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác. Khi dừng xe, không được tắt máy và tài xế không được rời khỏi vị trí lái.
  • Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian.

Căn cứ điểm h khoản 2 và điểm e khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP tại Việt Nam có sự khác biệt về mức phạt giữa lỗi dừng ôtô không sát theo lề đường với lỗi đỗ ôtô không sát theo lề đường.

  • Người điều khiển xe dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
  • Người điều khiển xe đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng.

Thám tử tư – Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có đề cập cụ thể hơn về dừng xe, đỗ xe:

  • Dừng xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông trong thời gian không quá 5 phút và người điều khiển phương tiện không rời vị trí điều khiển, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện xuống để đóng mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe.
  • Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện mà không phải là dừng xe.

Bản tin công ty dịch vụ thám tử tại Hà Nội Sài Gòn.