Với những điều chỉnh mới, công ty dịch vụ thám tử tư tại Việt Nam giới thiệu các ngành nghề sẽ bị cấm kinh doanh từ năm 2021 – Căn cứ Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020, từ ngày 1/1/2021, theo đó, có 8 trường hợp sau bị cấm đầu tư kinh doanh ở Việt Nam.

  1. Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục I của luật.
  2. Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của luật.
  3. Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của luật.
  4. Kinh doanh mại dâm.
  5. Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người.
  6. Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.
  7. Kinh doanh pháo nổ.
  8. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê.

Chú thích: Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm tại trường hợp 1, 2, 3 nêu trên trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 và thay thế cho Luật Đầu tư có hiệu lực từ năm 2014.

8 ngành nghề bị cấm kinh doanh, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2021 – dịch vụ thám tử tại Việt Nam