Tin tức

Trình tự và thủ tục làm đơn tố cáo

Hiện nay nhiều cá nhân và tổ chức vẫn còn lúng túng trong việc làm đơn tố cáo, hướng dẫn trình tự và thủ tục làm đơn tố cáo

Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền tố cáo về hành vi sai trái pháp luật của công ty, cơ quan, tổ chức và cá nhân gây thiệt hại và đe dọa đến lợi ích và quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan. Tuy nhiên, nhiều trường hợp còn lúng túng, chưa phân biệt được rõ ràng, chính xác thủ tự và trình tự làm đơn tố cáo. Văn phòng thám tử VHE sẽ giới thiếu đến cá nhân và tổ chức trình tự và quy trình làm đơn tố cáo.

Để thực hiện việc tố cáo, cần có trình tự tố cáo được quy định như sau.
 
Nội dung và hình thức đơn tố cáo
 
Khi làm đơn, người tố cáo phải làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền qua đường bưu điện hoặc đến trực tiếp cơ quan. 
 
Trong đơn tố cáo cần có nội dung chính gồm: tên cơ quan nhận đơn; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại (nếu có) ; Họ, tên, địa chỉ của người bị tố cáo; Họ, tên, địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan; nêu rõ hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo; những vấn đề cụ thể yêu cầu cơ quyan tiếp nhận Đơn tố cáo giải quyết và các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc tố cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.
 
Cơ quan thẩm quyền nhân đơn tố cáo
 
Việc thụ lý và giải quyết đơn tố cáo cảu cơ quan có thẩm quyền giới hạn trong 10 ngày kể từ ngày nhận đơn. Đồng thời thông báo bằng văn bản cho người tố cáo về thời điểm và các nội dung tố cáo được thụ lý.
 
Trong trường hợp xét thấy, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải thông báo cho người tố cáo biết và hướng dẫn họ nộp đơn tố cáo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác.
 

Công ty dịch vụ thám tử: trình tự, thủ tục, đơn tố cáo, tố cáo,