Tin tức

Quy trình, thủ tục bán nhà

Chuyên mục tư vấn pháp luật của văn phòng thám tử Hà Nội - Sài Gòn sẽ trả lời về quy trình, thủ tục cần thiết khi bán nhà.

Câu hỏi: Hiện nay tôi đang có nhu cầu bán nhà đang sử dụng. Nhà tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ lâu và không có tranh chấp. Tôi muốn biết các quy trình, thủ tục cần thiết để bán nhà gồm những gì.Tôi xin cám ơn. 

Trả lời: Chuyên mục tư vấn pháp luật của văn phòng thám tử Hà Nội - Sài Gòn xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định tại điều 91, điều 93 và điều 94 Luật Nhà ở, nhà ở phải có các điều kiện sau đây mới được đưa vào các giao dịch về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở: Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định của pháp luật; không có tranh chấp về quyền sở hữu; không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
Khi bán nhà, các bên trực tiếp hoặc thông qua người đại diện thỏa thuận về mua bán nhà ở. Hợp đồng mua bán nhà ở phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau: tên và địa chỉ của các bên; mô tả đặc điểm của nhà ở; giá và phương thức thanh toán nếu trong hợp đồng có thỏa thuận về giá; thời gian giao nhận nhà ở; quyền và nghĩa vụ của các bên; cam kết của các bên; các thỏa thuận khác; ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng; chữ ký của các bên.
Giá mua bán nhà ở do các bên thỏa thuận. Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá mua bán nhà ở thì không được vượt quá khung giá đó.
 
Hợp đồng mua bán nhà ở phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của UBND xã đối với nhà ở tại nông thôn. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở cho bên mua tính từ ngày hợp đồng mua bán nhà ở được công chứng hoặc chứng thực.
 
Ngoài ra, một trong các bên theo thỏa thuận thực hiện nộp thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật. Bên mua có trách nhiệm nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Quyền sở hữu nhà ở được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hợp đồng được công chứng.
 
Trên đây là những tư vấn mà dịch vụ thám tử Hà Nội - Sài Gòn hướng dẫn cho bạn. Hy vọng bạn sẽ nắm rõ được các quy trình và thủ tục để bán được căn nhà của mình.

Công ty dịch vụ thám tử: quy trình, thủ tục, bán nhà, thủ tục bán nhà,