Tin tức

Những điều không được làm với CMTND

Công ty dịch vụ thám tử tại biên hòa và dịch vụ thám tử tây ninh giới thiệu những điều bị cấm khi sử dụng chứng minh thư nhân dân.

Chứng minh thư nhân dân là một trong những giấy tờ quan trọng nhất của mỗi người, tuy nhiên khi sử dụng chứng minh thư nhân dân bạn cũng cần biết được một số quy tắc nhất định, trong một số trường hợp, có thể bạn sẽ bị phạt theo quy định, công ty thám tử tư tại biên hòa và dịch vụ thám tử tư tại tây ninh giới thiệu những điều không được làm với chứng minh thư nhân dân, thám tử tư biên hòa tây ninh.

Bản tin dịch vụ thám tử tại biên hòa và dịch vụ thám tử tại tây ninh - Công dân phải có nghĩa vụ xuất trình chứng minh thư nhân dân khi có yêu cầu; nếu cho mượn, thế chấp chứng minh thư để thực hiện hành vi trái pháp luật bị phạt tới sáu triệu đồng. Căn cứ theo Nghị định 167/2013, người sử dụng chứng minh thư nhân dân sẽ bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng nếu không xuất trình chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thu hồi, tạm giữ chứng minh nhân dân khi có yêu cầu của người có thẩm quyền; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi chứng minh nhân dân.
 
Trong khi đó, mức tiền phạt sẽ tăng thành từ một đến hai triệu đồng nếu bạn sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật; tẩy xóa, sửa chữa; thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn chứng minh nhân dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. Công dân cũng sẽ bị phạt từ hai đến bốn triệu đồng nếu làm giả chứng minh nhân dân; sử dụng chứng minh nhân dân giả. Đặc biệt nếu thế chấp chứng minh nhân dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật, bạn sẽ bị phạt từ bốn đến sáu triệu đồng.
 
Sưu tầm bài viết: thám tử tại tây ninh và thám tử tại biên hòa.

Công ty dịch vụ thám tử: cmtnd, không được làm,