Tin tức

Người bị tạm giữ có 7 quyền theo pháp luật

Công ty dịch vụ thám tử hà nội giới thiệu 7 quyền mà người bị tạm giữ có quyền theo quy định của pháp luật hiện hành, bản tin công ty thám tử.

Công ty dịch vụ thám tử thông tin đến bạn đọc 7 quyền của người bị tạm giữ căn cứ theo điều 59 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, theo đó, người bị tạm giữ bao gồm: người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang; bị bắt theo quyết định truy nã hoặc người phạm tội tự thú, đầu thú. Các quyền sau được công nhận bởi luật pháp hiện hành tại Việt Nam, bản tin thám tử tư.

Công ty dịch vụ thám tử và công ty thám tử giới thiệu đến bạn đọc, người bị tạm giữ có 7 quyền sau đây:
 
- Người bị tạm giữ được biết lý do mình bị tạm giữ; nhận quyết định tạm giữ, quyết định gia hạn tạm giữ, quyết định phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ và các quyết định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này;
- Được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;
- Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội;
- Người bị tạm giữ có thể tự bào chữa, nhờ người bào chữa;
- Người bị tạm giữ có thể đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
- Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng về việc tạm giữ.
 
Bài viết 7 quyền của người bị tạm giữ do công ty dịch vụ thám tử và công ty thám tử biên soạn theo điều luật tại Việt Nam.

Công ty dịch vụ thám tử: tạm giữ, pháp luật,