Tin tức

Ly hôn thế nào nếu mất giấy đăng ký kết hôn

Trường hợp muốn ly hôn mà bị mất giấy đăng ký kết hôn thì làm thế nào, tư vấn bởi công ty dịch vụ thám tử tại hà nội và thám tử hải dương giá rẻ.

Thành viên Lê Thị A đặt câu hỏi với công ty dịch vụ thám tử giá rẻ tại Hà Nội và thám tử tại Hải Dương như sau: Tôi và chồng hiện có mâu thuẫn lớn trong cuộc sống, không thể giải quyết, khi đưa đơn ra tòa thì tôi thiếu giấy đăng ký kết hôn do bị mất, vậy trong trường hợp này tôi muốn ly hôn thì làm thế nào cho đúng thủ tục pháp luật, xin công ty dịch vụ thám tử tại Hà Nội và Hải Dương cho tôi biết. Xin cảm ơn!

Công ty dịch vụ thám tử tại Hà Nội giá rẻ và thám tử tại Hải Dương xin trả lời bạn như sau:
 
Theo quy định tại điều 51 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì: Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn, để đề nghị tòa án giải quyết cho ly hôn, thủ tục bắt nuộc là cần phải chứng minh có quan hệ vợ chồng hợp pháp thông qua giấy đăng ký kết hôn. Trường hợp của bạn bị mất giấy đăng ký kết hôn thì cần liên hệ với ủy ban nhân dân nơi đã làm đăng ký kết hôn trước đây để xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn, đây là cơ sở quan trọng để làm thủ tục ly hôn.
Xin lại giấy đăng ký kết hôn thế nào? Căn cứ khoản 1 điều 24 nghị định 123/2015 ngày 15/11/2015 quy định: “Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1/1/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại”. Do đó, bạn cần đến Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nơi đã xin cấp giấy đăng ký kết hôn, để nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Thủ tục này được quy định tại điều 27 Nghị định 123/2015 như sau:
Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:
-Tờ khai theo mẫu quy định; bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.
Theo quy định hiện hành, trong năm ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật Hộ tịch. Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương. Tương tự như vậy, trong khoảng thời gian là năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.
Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại khoản 2 điều này. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 1/1 của năm đăng ký kết hôn trước đây. Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, tiếp tục nộp đơn xin ly hôn gửi lên Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết việc ly hôn.
 
Biên soạn bài viết: công ty dịch vụ thám tử tại hà nội và dịch vụ thám tử tại hải dương 2018.