Tin tức

Không đội mũ bảo hiểm, CA xã có quyền phạt?

Công an xã có quyền xử phạt người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm không? Thám tử Biên Hòa và thám tử Hải Dương 2017.

Thành viên Nguyễn A.T đặt câu hỏi với công ty dịch vụ thám tử tại hải dương và thám tử tư tại biên hòa: Em tôi tham gia giao thông trên đường liên xã và không đội mũ bảo hiểm, vậy trong trường hợp này, nếu công an xã phạt em tôi vì hành vi này thì có đúng không? Công an xã có được quyền phạt mũ bảo hiểm không, mong công ty dịch vụ thám tử biên hòa hải dương cho tôi biết quy định hiện hành?

Công ty thám tử tại hải dương và thám tử tại biên hòa đồng nai trả lời bạn đọc về quyền hạn của công an xã phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm: 
 
Căn cứ theo điểm i khoản 3 Điều 6 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
 
Trong trường hợp cụ thể, bạn muốn biết trong trường hợp này công an xã có thẩm quyền xử phạt bạn hay không thì phải căn cứ vào Điều 70 của Nghị định này, theo đó “Trưởng công an cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm, Khoản, Điều của Nghị định này như sau: Điểm e Khoản 2; Điểm a, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, Điểm o Khoản 3; Điểm d, Điểm đ, Điểm g, Điểm k Khoản 4; Điểm d, Điểm e Khoản 5 Điều 6...
 
Trưởng công an cấp xã có thẩm quyền xử phạt đối với việc người điều khiển xe máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Như vậy, người xử phạt vi phạm giao thông không đội mũ bảo hiểm chỉ là công an viên, không phải trưởng công an cấp xã thì việc xử phạt này không đội mũ bảo hiểm là trái pháp luật.
 
Sưu tầm bài viết: thám tử tại biên hòa và thám tử tại hải dương uy tín 2017.

Công ty dịch vụ thám tử: không đội mũ bảo hiểm, ca xã, mũ bảo hiểm,